Professionele infographics
Duidelijke en aantrekkelijke visualisaties van (complexe) gegevens
Al in de tijd van de rotstekening wisten mensen dat het visualiseren van informatie zinvol is. Want hoewel we over meerdere zintuigen beschikken, zijn onze hersenen bijzonder goed geschikt voor het visueel verwerken van informatie: grofweg de helft van onze hersenmassa wordt erbij betrokken. We verwerken informatie in beelden daardoor sneller en onthouden het beter dan informatie in welke andere vorm dan ook. Dat een beeld (ons) meer zegt dan duizend woorden is dus niet slechts een cliché, maar een waarheid die – zeker vandaag, in het informatietijdperk – erg goed van pas kan komen.
Als informatieontwerpers kunnen we een boodschap niet alleen zo verpakken dat het sneller verwerkt en beter onthouden wordt (+ meer aandacht trekt en voor meerdere mensen tegelijk toegankelijk wordt bovendien; we doen het op zo’n manier die in een meerwaarde ten opzichte van de oorspronkelijke informatie resulteert. Zo kunnen we bijvoorbeeld het hele werkproces van een organisatie aantrekkelijk in kaart brengen zodat deze duidelijker en sneller kan worden uitgelegd aan klanten, medewerkers of andere geïnteresseerden.
Grafisch ontwerp
De juiste vorm voor uw doelgroep
Voor een ontwerp is mooi zijn niet genoeg. Een ontwerp is alleen geslaagd als de boodschap ook aankomt bij de doelgroep en deze tot actie aanzet. Een mooi ontwerp dat hier niet in slaagt is te vergelijken met een weliswaar ijzersterke tekst in de verkeerde taal: die had net zo goed niet sterk kunnen zijn. Het doel is met andere woorden niet de boodschap over te brengen door zomaar een mooie combinatie van kleur, vorm en tekst, maar door een juiste en aansprekende combinatie van kleur, vorm en tekst.
Vervolgens bekijken we ook welke middelen we daarbij inzetten. Volstaat alleen printwerk zoals brochures, folders en advertenties? Is het beter te kiezen voor een online (interactieve) oplossing zoals een (thematische) website, bannering of direct e-mail? Of een combinatie van on- en offline middelen? Samen maken we de beste keuze voor een doeltreffende mediamiddelenmix, waarbij we de boodschap en de doelgroep dus nooit uit het oog verliezen.
(Communicatie)concepten
Van idee naar resultaat
Niets is leuker dan ideeën verzinnen: alles kan en alles mag, en zelfs de sky is geen limit. Na het bijschaven van zo’n idee om het geschikt te maken voor een bepaald doel, heet het idee ineens ‘concept’. De kunst in dit proces van idee naar concept is uiteraard om de kracht van het oorspronkelijke idee niet te verliezen zodat het ingezet kan worden voor het communicatiedoel.
Op deze manier vertalen we de vraag van opdrachtgevers naar creatieve en verrassende communicatieconcepten. Daarmee weten we zowel on- als offline projecten te realiseren die aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep.
Back to Top